"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educatională Master IULIE 2021

09-13 IULIE 2021 – înscrierea candidaților; Afișare rezultate PARȚIALE – 16 IULIE; Confirmare locuri 18-21 IULIE; Afișare intermediară/redistribuirea locurilor neconfirmate 22 IULIE; Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare  pentru candidații declarați admiși la taxă – 1000 LEI) 23-26 IULIE 2021; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 28 IULIE 2021
1. Media examenului de licenţă/diplomă 40%.

2. Media anilor de studii 40%.

3. Eseu motivațional 20% – MODEL ESEU MOTIVATIONAL 2021 – MASTER

Criterii de departajare

1. Nota la proba 1 a examenului de licenţă/diplomă (nota la proba scrisă) sau media anilor de studiii pentru cei care nu au susținut proba scrisă la examenul de licență/diplomă.

2. Nota la proba 2 a examenului de licență/diplomă (nota la proiectul de diplomă).

 Afișare rezultate PARȚIALE – 16 IULIE; Confirmare locuri 18-21 IULIE; Afișare intermediară/redistribuirea locurilor neconfirmate 22 IULIE; Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare – 1000 LEI,  pentru candidații declarați admiși la taxă) 23-26 IULIE 2021; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 28 IULIE 2021

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron

TAXA DE INMATRICULARE: 150 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (Platibila in 3 rate)

 • Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:
  • fișă tip de înscriere – se completează on-line;
  • Documente scanate:
   • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
   • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
   • certificatul de naștere (certificatul de căsătorie – dacă este cazul);
   • carte de identitate;
   • adeverință medicală tip de la medicul de familie;
   • Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi, candidați proveniți din sistemul de protecție socială): 
   • pentru candidații de etnie rromă, ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PERSOANA ÎN CAUZĂ ESTE DE ETNIE RROMĂ, ELIBERATĂ DE O ORGANIZAȚIE LEGAL CONSTITUITĂ;
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.


SPECIALIZARE BUGET + TAXA
Protecția Mediului în Agricultură 25 buget + 25 taxă
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare 25 buget + 25 taxă
Consultanță și Management în Agricultură 25 buget + 25 taxă

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.