"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educatională Master IULIE 2022

 IULIE 2022 – înscrierea candidaților; Afișare rezultate PARȚIALE – -; Confirmare locuri (PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE – semnare contracte școlarizare) IULIE; Afișare intermediară/redistribuirea locurilor neconfirmate IULIE; Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare  pentru candidații declarați admiși la taxă – 1000 LEI) IULIE 2022; AFIȘARE REZULTATE FINALE – IULIE
1. Media examenului de licenţă/diplomă 50%.

2. Media anilor de studii 50%.

3. Eseu motivațional – ADMIS/RESPINS

Criterii de departajare

1. Nota la proba 2 a examenului de licență/diplomă (nota la proiectul de diplomă).

2. Nota la proba 1 a examenului de licenţă/diplomă (nota la proba scrisă) sau media anilor de studii pentru cei care nu au susținut proba scrisă la examenul de licență/diplomă.

 Afișare rezultate PARȚIALE – – 2022; Confirmare locuri IULIE (Plata taxei de înmatriculare și transmiterea contractelor de școlarizare); Afișare intermediară/redistribuirea locurilor neconfirmate IULIE 2022; Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare – 1000 LEI,  pentru candidații declarați admiși la taxă) IULIE 2022; AFIȘARE REZULTATE FINALE – IULIE 

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron

TAXA DE INMATRICULARE: 150 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 5000 ron (Platibila in 3 rate)

 • Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:
 • fișă tip de înscriere – se completează on-line  https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/;
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
  • certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
   • prin BRD în conturile:
    • RO48BRDE170SV46910431700
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
   • prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.
  • Eseu motivațional – MODEL ESEU MOTIVATIONAL 2021 – MASTER

  • CERERE DE CAZARE:  https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/cerere_cazare_2020_2021.pdf
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

 • NOTĂ: Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

SPECIALIZARE BUGET + TAXA
Protecția Mediului în Agricultură 31 buget + 19 taxă
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare 32 buget + 18 taxă
Consultanță și Management în Agricultură 32 buget + 18 taxă

ÎNSCRIERE ONLINE SESIUNEA IULIE 2022: https://evstud.ucv.ro/login.php

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.