"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Organizare

Procesul de învățământ este coordonat și controlat de factorii de decizie din facultate.
Consiliul Facultății fixează structura anului universitar și programează periodic analiza activităților didactice.
Decanatul și Biroul Consiliului Facultății controlează îndeplinirea obligațiilor didactice de către profesori și studenți.
Decanul sau prodecanul contrasemnează lunar efectuarea activităților didactice ce revin fiecărui cadru didactic.
Directorii celor două departamente (D31 – MĂSURĂTORI TERESTRE, MANAGEMENT, MECANIZARE și D32 – TEHNOLOGII AGRICOLE ȘI SILVICE) controlează întocmirea la termen a programelor analitice, a planificărilor calendaristice, respectarea programului orar și confirmă, lunar, prezența și îndeplinirea obligațiilor de către fiecare cadru didactic.
Șefii de disciplina coordonează planificarea tematică și a activităților aplicative prevăzute pentru seminarii, cursuri practice și practica pedagogică.

Nu ezitaţi să ne contactaţi la secretariatul facultății!
+40 (0) 251 418 475 sau pe email folosind secretariat.agronomie@ucv.ro

PROGRAM SECRETARIAT:

LUNI – JOI – ÎNTRE ORELE 09.00-12.00