"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Conducerea facultatii

Functia Activitatea Nume si Prenume Grad didactic si stiintific E-mail
DECAN Management universitar OLARU AUREL LIVIU Prof. univ. dr. aurel.olaru@edu.ucv.ro
PRODECAN Prodecan cu programele de studii asigurarea calității și studenți MILUȚ MARIUS Conf. univ. dr. marius.milut@edu.ucv.ro
PRODECAN Prodecan cu cercetarea științifică relații internaționale și imagine academică NICULESCU MARIANA Conf. univ. dr. mariana.niculescu@edu.ucv.ro
PRODECAN Prodecan cu baza materială management financiar și mediul socio-economic BORUZ SORIN PETRUȚ Conf. univ. dr sorin.boruz@edu.ucv.ro
DIRECTOR DEPARTAMENT Tehnologii Agricole și Silvice CICHI MIHAI Conf. univ. dr. mihai.cichi@edu.ucv.ro
DIRECTOR DEPARTAMENT Măsurători Terestre – Management – Mecanizare CROITORU CONSTANTIN ALIN Șef lucr. dr. constantin.croitoru@edu.ucv.ro