"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

STUDENT ANTREPRENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE AGRONOMIE


sigla comuna


“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

ID PROIECT: POCU/379/6/21/125095

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, din
Programul Operațional Capital Uman
2014 -2020

Proiectul își propune creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior proveniți din medii defavorizate, prin măsuri active (consiliere, programe antreprenoriale, creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse, interacțiunea activă cu partenerii sociali din mediul economic). Grupul țintă va cuprinde următoarele categorii: – 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII) cu domiciliul în mediul rural al Regiunii S-V Oltenia; – 440 de studenți din domenii de specializare inteligentă, cu prioritate din domeniile Agricultură, Montanologie, Ingineria produselor Alimentare, Măsurători terestre și cadastru, Silvicultură. Minim 300 de studenți vor proveni din categorii defavorizate (mediul rural, studenți netradiționali, romi); – 80 de cadre didactice universitare.