"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educatională Master 2018

16-25 Iulie 2018 – înscrierea candidaților; 26 Iulie – Afișare rezultate; 26-27 Iulie – Confirmare locuri
1. Media examenului de licenţă 50%.

2. Media anilor de studii 50%.

Criterii de departajare

1. Nota la proba 1 a examenului de licență (nota la proba scrisă).

2. Nota la proba 2 a examenului de licență (nota la proiectul de diplomă).

26 Iulie

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (Platibila in 4 rate)
  • Diploma de licență, diploma de bacalaureat şi suplimentul la diploma de licență în original sau adeverință de absolvire pentru promoția 2018;
  • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie legalizată;
  • Copie xerox act de identitate;
  • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
  • 2 (două) fotografii – tip buletin;
  • un dosar mapă;
  • 30 coli xerox;
  • Chitanţă pentru taxa de înscriere sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere;
  • Fişa de înscriere de la Comisia de admitere.

SPECIALIZARE BUGET + TAXA
Protecția Mediului în Agricultură 27 buget* + 23 taxă
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare 28 buget* + 22 taxă
Consultanță și Management în Agricultură 28 buget* + 22 taxă

Se va organiza concurs de admitere și în sesiunea Septembrie 2018 în limita locurilor rămase disponibile.

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.