"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educatională Master 2019

08-19 iulie 2019 – înscrierea candidaților, program luni – vineri 09,00 – 15,00, sâmbătă – duminică 09.00 – 12,00;Inscrierea pe data de 19 iulie pana la ora 14.00 – Afișare rezultate – 19 Iulie; Confirmare locuri 19-22 Iulie
1. Media examenului de licenţă/diplomă 40%.

2. Media anilor de studii 40%.

3. Eseu motivațional 20%. (ESEU MOTIVATIONAL – MASTER)

Criterii de departajare

1. Nota la proba 1 a examenului de licență/diplomă (nota la proba scrisă).

2. Nota la proba 2 a examenului de licență/diplomă (nota la proiectul de diplomă).

19 iulie

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (Platibila in 3 rate)
  • Diploma de licență, diploma de bacalaureat şi suplimentul la diploma de licență în original sau adeverință de absolvire pentru promoția 2019;
  • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie legalizată;
  • Copie xerox act de identitate;
  • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
  • 2 (două) fotografii – tip buletin;
  • un dosar mapă;
  • 30 coli xerox;
  • Chitanţă pentru taxa de înscriere sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere;
  • Fişa de înscriere de la Comisia de admitere.

SPECIALIZARE BUGET + TAXA
Protecția Mediului în Agricultură 27 buget* + 23 taxă
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare 28 buget* + 22 taxă
Consultanță și Management în Agricultură 28 buget* + 22 taxă

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.

REZULTATE MASTER: https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php

ANUNT IMPORTANT PENTRU CANDIDATII ADMISI!