"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educationala SEPTEMBRIE2019

PERIOADĂ ÎNSCRIERI ADMITERE SESIUNEA IULIE: 09-16 SEPTEMBRIE 2019 / Program înscrieri: Luni-Vineri 9,00-15,00; Sâmbătă-Duminică: 9,00-12,00

AFIȘAREA REZULTATELOR: 17 SEPTEMBRIE 2019


(!) Inexistenta


CRITERII DE ADMITERE: MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota la Bacalaureat la Limba si literatura romana – proba scrisa
 2. Nota la Bacalureat la Proba obligatorie a profilului – proba scrisa


17 SEPTEMBRIE – Afișare rezultate; 18-20 SEPTEMBRIE confirmare locuri.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget sau taxă zi, care la înscriere nu au prezentat actele de studii în original, sunt obligaţi ca în perioada 18-20 septembrie să depună actele în original.

Candidaţii declaraţi admişi (zi buget, zi taxă, IFR), vor achita obligatoriu taxa de înmatriculare (150 ron) în intervalul 18-20 septembrie, ocazie cu care vor încheia şi contractul cadru de studii. 


TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (ZI) și 6000 ron (I.F.R.)
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2019;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • un dosar mapă;
 • 30 coli xerox;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.
SPECIALIZARE BUGET TAXA IFR
AGRONOMIE
Agricultură 0 31 69
Montanologie 0 32 -
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 0 14 -
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători Terestre şi Cadastru 0 14 -
SILVICULTURĂ
Silvicultură 2 21

 

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019: https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php

ANUNŢ IMPORTANT IMATRICULARI SEPTEMBRIE 2019