"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educationala

PERIOADĂ PREÎNSCRIERE: 01-16 IULIE 2017. DETALII AICI

PERIOADĂ ÎNSCRIERI: 10-20 IULIE 2017 / Program înscrieri: Luni-Vineri 8,00-15,00; Sâmbătă-Duminică: 9,00-13,00

ÎNSCRIERILE SE PRELUNGESC PÂNĂ PE DATA DE 24 IULIE 2017!!!!

DETALII DEPUNERI CERERI PRECAZARE ANUL I: http://www.ucv.ro/media/det.php?id=1531

Se va organiza concurs de admitere în perioada 06-17 SEPTEMBRIE 2017 în limita locurilor rămase disponibile/ Program înscrieri: Luni-Vineri: 8,00-15,00; Sâmbătă-Duminică: 9,00-13,00


(!) Inexistenta


CRITERII DE ADMITERE: MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota la Bacalaureat la Limba si literatura romana – proba scrisa
 2. Nota la Bacalureat la Proba obligatorie a profilului – proba scrisa


25 IULIE – Afișare rezultate; 25-26 IULIE confirmare locuri.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget sau taxă zi, care la înscriere nu au prezentat actele de studii în original, sunt obligaţi ca în perioada 25-26 iulie să depună actele în original.

Candidaţii declaraţi admişi (zi buget, zi taxă, IFR), vor achita obligatoriu taxa de înmatriculare (150 ron) în intervalul 25-26 iulie (pentru sesiunea admitere Iulie), ocazie cu care vor încheia şi contractul cadru de studii. 


TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 2500 ron (ZI) și 3000 ron (I.F.R.) (Platibilă in 4 rate)
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2017;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • un dosar mapă;
 • 30 coli xerox;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.
SPECIALIZARE BUGET TAXA IFR
AGRONOMIE
Agricultură 52 48 75
Montanologie 27 33 -
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 31 19 -
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători Terestre şi Cadastru 30 20 -
SILVICULTURĂ
Silvicultură 26 24