"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Tehnologii agricole si silvice

Lista cadrelor didactice titulare

Director Departament,
Conf. univ. dr. CICHI Mihai

Nr Crt. Grad Didactic si Stiintific Nume si Prenume – adresa instituțională
1. Prof. dr. PARASCHIVU Marius –  aurelian.paraschivu@edu.ucv.ro
2. Prof. dr. ROȘCULETE Cătălin – catalin.rosculete@edu.ucv.ro
3. Prof. dr. SOARE Marin – marin.soare@edu.ucv.ro
4. Prof. dr. STEFAN Marin – marin.stefan@edu.ucv.ro
5. Prof. habil dr. VLADU Marius – marius.vladu@edu.ucv.ro
6. Conf. dr. BONEA Dorina – dorina.bonea@edu.ucv.ro
7. Conf. dr. BONCIU Elena – elena.bonciu@edu.ucv.ro
8. Conf. dr. CICHI Mihai – mihai.cichi@edu.ucv.ro
9. Conf. dr. COLĂ Mugurel – mugurel.cola@edu.ucv.ro
10. Conf. dr. CONSTANTINESCU Emilia – emilia.constantinescu@edu.ucv.ro
11. Conf. dr. IANCU Paula – paula.iancu@edu.ucv.ro
12. Conf. dr. MATEI Gheorghe – gheorghe.matei.73@edu.ucv.ro
13. Conf. dr. NICULESCU Mariana – mariana.niculescu@edu.ucv.ro
14. Conf. dr. NUȚĂ Silvestru – ilie.nuta@edu.ucv.ro
15. Conf. dr. OLARU Liviu – aurel.olaru@edu.ucv.ro
16. Prof. habil dr. SĂVESCU Petre – petre.savescu@edu.ucv.ro
17. Conf. dr. SOARE Rodica – rodica.soare@edu.ucv.ro
18. Sef lucrări dr. CIOBANU Andi – andi.ciobanu@edu.ucv.ro
19. Sef lucrări dr. COJOACĂ Florin – florin.cojoaca@edu.ucv.ro
20. Sef lucrări dr. COLĂ Florica – florica.cola@edu.ucv.ro
21. Sef lucrări dr. DOBRE Marian – marian.dobre@edu.ucv.ro
22. Sef lucrări dr. OSICEANU Marin – marin.osiceanu@edu.ucv.ro
23. Sef lucrări dr. PARASCHIVU Mirela – mirela.paraschivu@edu.ucv.ro
24. Sef lucrări dr. PĂNIȚĂ Ovidiu – ovidiu.panita@edu.ucv.ro
25. Sef lucrări dr. SĂLCEANU Călin – calin.salceanu@edu.ucv.ro
26. Sef lucrări dr. SĂRARU Alexandru – alexandru.sararu@edu.ucv.ro