"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Tehnologii agricole si silvice

Lista cadrelor didactice titulare

Director Departament,
Conf. univ. dr. CICHI Mihai

Nr Crt. Grad Didactic si Stiintific Nume si Prenume
1. Prof. dr. PARASCHIVU Marius
2. Prof. dr. ROȘCULETE Cătălin
3. Prof. dr. SOARE Marin
4. Prof. dr. STEFAN Marin
5. Prof. habil dr. VLADU Marius
6. Conf. dr. BONEA Dorina
7. Conf. dr. BONCIU Elena
8. Conf. dr. CICHI Mihai
9. Conf. dr. COLĂ Mugurel
10. Conf. dr. CONSTANTINESCU Emilia
11. Conf. dr. IANCU Paula
12. Conf. dr. MATEI Gheorghe
13. Conf. dr. NICULESCU Mariana
14. Conf. dr. NUȚĂ Silvestru
15. Conf. dr. OLARU Liviu
16. Conf. dr. SĂVESCU Petre
17. Conf. dr. SOARE Rodica
18. Sef lucrări dr. CIOBANU Andi
19. Sef lucrări dr. COJOACĂ Florin
20. Sef lucrări dr. COLĂ Florica
21. Sef lucrări dr. DOBRE Marian
22. Sef lucrări dr. OSICEANU Marin
23. Sef lucrări dr. PARASCHIVU Mirela
24. Sef lucrări dr. PĂNIȚĂ Ovidiu
25. Sef lucrări dr. SĂLCEANU Călin
26. Sef lucrări dr. SĂRARU Alexandru