"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Măsurători Terestre, Management, Mecanizare

Lista cadrelor didactice titulare

Director Departament,
Sef lucr. dr. MILUT MARIUS

Nr Crt. Grad Didactic si Stiintific Nume si Prenume – adresa instituțională
1. Prof. dr. ALEXANDRU Tudor – tudor.alexandru@edu.ucv.ro
2. Prof. dr. BRUMAR Dragomir – dragomir.brumar@edu.ucv.ro
3. Prof. dr. CĂLINA Aurel – aurel.calina@edu.ucv.ro
4. Prof. dr. SĂRĂCIN Ion – ion.saracin@edu.ucv.ro
5. Conf. dr. BĂBUCĂ Nicolae – nicolae.babuca@edu.ucv.ro
6. Conf. dr. BĂDESCU Gabriel – gabriel.badescu@edu.ucv.ro
7. Conf. dr. BORUZ Sorin Petruţ – sorin.boruz@edu.ucv.ro
8. Conf. dr. CĂLINA Jenica – jenica.calina@edu.ucv.ro
9. Conf. dr. GLODEANU Mihnea – mihnea.glodeanu@edu.ucv.ro
10. Conf. dr. PÂNZARU Radu Lucian – radu.panzaru@edu.ucv.ro
11. Conf. dr. POPESCU Cătălin Viorel – viorel.popescu@edu.ucv.ro
12. Conf. dr. POPESCU Cristian – cristian.popescu@edu.ucv.ro
13. Conf. dr. ROȘCULETE Elena – elena.rosculete@edu.ucv.ro
14. Sef lucrări dr. CIOBOATĂ Marius – marius.cioboata@edu.ucv.ro
15. Sef lucrări dr. CROITORU Alin – constantin.croitoru@edu.ucv.ro
16. Sef lucrări dr. GRECU Florina – florina.grecu@edu.ucv.ro
17. Sef lucrări dr. MEDELETE Dragos – dragos.medelete@edu.ucv.ro
18. Conf. univ. dr. MILUŢ Marius – marius.milut@edu.ucv.ro
19. Sef lucrări dr. STAN Ion – ion.stan@edu.ucv.ro
20. Sef lucrări dr. SUSINSKI Mihail – mihail.susinski@edu.ucv.ro
21. Sef lucrări dr. VASILE Cristian – cristian.vasile@edu.ucv.ro
22. Sef lucrări dr. BĂLAN Mihaela – mihaela.balan@edu.ucv.ro
23. Sef lucrări dr. BUZATU Claudiu – claudiu.buzatu@edu.ucv.ro
24. Asist. dr. DINUCĂ Nicolae Cătălin – nicolae.dinuca@edu.ucv.ro