"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Măsurători Terestre, Management, Mecanizare

Lista cadrelor didactice titulare

Director Departament,
Sef lucr. dr. MILUT MARIUS

Nr Crt. Grad Didactic si Stiintific Nume si Prenume
1. Prof. dr. ALEXANDRU Tudor
2. Prof. dr. BRUMAR Dragomir
3. Prof. dr. CĂLINA Aurel
4. Prof. dr. SĂRĂCIN Ion
5. Conf. dr. BĂBUCĂ Nicolae
6. Conf. dr. BĂDESCU Gabriel
7. Conf. dr. BORUZ Sorin Petruţ
8. Conf. dr. CĂLINA Jenica
9. Conf. dr. GLODEANU Mihnea
10. Conf. dr. PÂNZARU Radu Lucian
11. Conf. dr. POPESCU Cătălin Viorel
12. Conf. dr. POPESCU Cristian
13. Conf. dr. ROȘCULETE Elena
14. Sef lucrări dr. CIOBOATĂ Marius
15. Sef lucrări dr. CROITORU Alin
16. Sef lucrări dr. GRECU Florina
17. Sef lucrări dr. MEDELETE Dragos
18. Sef lucrări dr. MILUŢ Marius
19. Sef lucrări dr. STAN Ion
20. Sef lucrări dr. SUSINSKI Mihail
21. Sef lucrări dr. VASILE Cristian
22. Sef lucrări dr. BĂLAN Mihaela
23. Sef lucrări dr. BUZATU Claudiu
24. Asist. dr. DINUCĂ Nicolae Cătălin