"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Organizare

Procesul de invatamant este coordonat si controlat de factorii de decizie din facultate.
Consiliul Profesoral fixeaza structura anului universitar si programeaza periodic analiza activitatilor didactice.
Decanatul si Biroul Consiliului Profesoral controleaza indeplinirea obligatiilor didactice de catre profesori si studenti.
Decanul sau prodecanul contrasemneaza lunar efectuarea activitatilor didactice ce revin fiecarui cadru didactic.
Sefii de Departamente controleaza intocmirea la termen a programelor analitice, a planificarilor calendaristice, respectarea programului orar si confirma, lunar, prezenta si indeplinirea obligatiilor de catre fiecare cadru didactic.
Sefii de disciplina coordoneaza planificarea tematica si a activitatilor aplicative prevazute pentru seminarii, cursuri practice si practica pedagogica.