"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

BINE AȚI VENIT !

FACULTATEA DE AGRONOMIE este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior agronomic din România, a cărui existenţă este atestată prin Legea nr. 138 din 25 aprilie 1947.
Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată prin programe de studiu la ciclul de licenţă, atât la forma de învăţământ ZI cât şi la forma de învăţământ IFR, în concordanţă cu exigenţele şi normativele ARACIS, asigurând compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor (RNCIS) şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).
Absolvenţii Facultăţii de Agronomie pot aprofunda şi dezvolta cunoștințele de specialitate prin parcurgerea modulelor de MASTERAT şi a ŞCOLII DOCTORALE, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe şi competenţe de vârf în domeniile respective.
Graţie numeroaselor relaţii de colaborare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional, Facultatea de Agronomie oferă studenţilor şi masteranzilor posibilitatea de studiu în Universităţile partenere (Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul, Mehmet Akif Ersoy University-Turcia, Universidad de Castilla la Mancha Albacete, Universidad de la Rioja, Logrono- Spania, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria).
În peste 70 de ani de existenţă a învăţământului superior de profil s-a format un corp profesoral recunoscut pe plan naţional şi internaţional care, alături de baza materială de care dispune în prezent Facultatea de Agronomie, asigură pregătirea teoretică şi practică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la cele mai înalte standarde.


01. Inscriere

Explorează posibilitaţile viitorului tău. Vezi ce ţi-am pregatit si anul acesta!

SPECIALIZARI
Licenta / Master

PROCEDURA INSCRIERE
Licenta / Master

DOTARI INSTITUTIE
Baza Materiala

02. Studenţi

Bine ai revenit. Află ultimele noutăţi despre studiile tale!

ANUNT BURSE STUDENTI!

ANUNȚ BURSE!

Anunt burse sociale semestrul I 2019 2020

LICENTA

MASTER

EXAMENE

03. Evenimente