"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

BINE AȚI VENIT !

FACULTATEA DE AGRONOMIE este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior agronomic din România, a cărui existenţă este atestată prin Legea nr. 138 din 25 aprilie 1947.
Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată prin programe de studiu la ciclul de licenţă, atât la forma de învăţământ ZI cât şi la forma de învăţământ IFR, în concordanţă cu exigenţele şi normativele ARACIS, asigurând compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor (RNCIS) şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).
Absolvenţii Facultăţii de Agronomie pot aprofunda şi dezvolta cunoștințele de specialitate prin parcurgerea modulelor de MASTERAT şi a ŞCOLII DOCTORALE, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe şi competenţe de vârf în domeniile respective.
Graţie numeroaselor relaţii de colaborare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional, Facultatea de Agronomie oferă studenţilor şi masteranzilor posibilitatea de studiu în Universităţile partenere (Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul, Mehmet Akif Ersoy University-Turcia, Universidad de Castilla la Mancha Albacete, Universidad de la Rioja, Logrono- Spania, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria).
În peste 70 de ani de existenţă a învăţământului superior de profil s-a format un corp profesoral recunoscut pe plan naţional şi internaţional care, alături de baza materială de care dispune în prezent Facultatea de Agronomie, asigură pregătirea teoretică şi practică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la cele mai înalte standarde.


01. Inscriere

Explorează posibilitaţile viitorului tău. Vezi ce ţi-am pregatit si anul acesta!

SPECIALIZARI
Licenta / Master

PROCEDURA INSCRIERE
Licenta / Master

DOTARI INSTITUTIE
Baza Materiala

02. Studenţi

Bine ai revenit. Află ultimele noutăţi despre studiile tale!

Începând cu data de 28.01.2020, studenții Universității din Craiova au primit, în cadrul aplicației de Evidență a studenților, un cod GDPR, care permite anonimizarea informațiilor publice, altele decât cele stabilite pe baze legale. Pentru obținerea codului GDPR, consultați pagina de profil din portalul EvStud (https://cis01.central.ucv.ro/evstud/). De asemenea, în pagina de profil veți regăsi și contul instituțional (@student.ucv.ro) oferit de universitate pe platforma G Suite for Education, cont disponibil pe perioada studiilor.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚI!

PRECIZARI NOI 05.05.2020

LICENTA
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ANULUI IV LICENȚĂ
SESIUNEA SPECIALĂ PENTRU ANUL IV – EXAMENELE SE SUSȚIN ON-LINE  – MODEL CERERE RESTANTE SI RE-REEXAMINARI – Cererea completata si chitanta (suma examenelor restante să se regăsească pe chitanță, 100 lei/examen)  se vor trimite pe e-mailul facultatii: secretariat.agronomie@ucv.ro). Fișierele trimise se vor salva cu numele studentului.

Re-reexaminare – cerere și chitanță de 50 lei/examen restant x n (n – diferenta dintre anul IV și anul din care provine restanța)!!
AGRICULTURA ZI
AGRICULTURA IFR
MONTANOLOGIE
M.T.C.
C.E.P.A.
SILVICULTURA

ANUNT – PRACTICA ANUL IV
Cererea completata (pentru sesiunea specială) si chitanta se vor trimite pe e-mailul facultății ÎN INTERVALUL 27-29 MAI la adresa: secretariat.agronomie@ucv.ro).  Fișierele trimise se vor salva cu numele studentului.

Restantele anului IV se susțin fără cerere (la data stabilită) și nu se plătesc!!!

MASTER
SESIUNEA SPECIALĂ PENTRU ANUL II  –  EXAMENELE SE SUSȚIN ON-LINE – MODEL CERERE RESTANTE SI RE-REEXAMINARI – Cererea completata si chitanta (suma examenelor restante să se regăsească pe chitanță, 100 lei/examen)  se vor trimite pe e-mailul: secretariat.agronomie@ucv.ro).  Fișierele trimise se vor salva cu numele masterandului. Restanțele din anul II nu se plătesc.
MASTER ANUL II – Cererea completata (pentru restanțele din anul I) si chitanta se vor trimite pe e-mailul facultatii ÎN INTERVALUL 14 – 15 MAI la adresa secretariat.agronomie@ucv.ro). Fișierele trimise se vor salva cu numele studentului.
CALENDRUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ANULUI II MASTER

PROGRAM EURO 200 – Program Euro200- pt achizitionare calculatoare studenti- termen 17 aprilie 2020 (2)

Adresa MEC-Euro 200-2020

model cerere EURO 200

03. Evenimente